ජාතික නිදහස් දින උත්සවයේ පෙරහුරු මහජනතාවට අපහසුවක් ඇති නොවන ලෙස සිදු කරන්න…

ජාතික නිදහස් දින උත්සවයේ පෙරහුරු මහජනතාවට අපහසුවක් ඇති නොවන ලෙස සිදු කරන්න…

ජාතික නිදහස් දින උත්සවය කොළඹ නිදහස් චතුරස්‍ර පරිශයේදී පැවැත්වීමට නියමිත අතර නිදහස් දින උත්සවයේ පෙර පුහුණුවීම් අතරතුර මහජනතාවට අපහසුවක් ඇති නොවන ආකාරයෙන් සිදු කරන්නැයි  ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා උපදෙස් දී ඇති බව වාර්තා වන්නේ.

පසුගිය කාලයේදී ජාතික නිදහස් දින උත්සවය පැවැත්වුණේ ගාලුමුවදොර පිටියේ පැවැත් වුනු අතර මෙවර එම ස්ථානය වෙනස් වීමත් විශේෂත්වයක්.

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *