මොරොන්තුඩුව පොලිස් වසමේ රිය අනතුරක් සිව්දෙනෙකු මරුට

මොරොන්තුඩුව පොලිස් වසමේ රිය අනතුරක් සිව්දෙනෙකු මරුට

මොරොන්තුඩුව පොලිස් වසමේ දී සිදුවූ රිය අනතුරකින් පුද්ගලයින් සිව්දෙනෙක් මියගොස් ඇති බව පොලිසිය සඳහන් කර සිටිනවා. මෙම අනතුර අද (03) සවස සිදුව තිබෙනවා.

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *