වැලිකඩ කැරැල්ල හේතුවෙන් වැඩ තහනමට ලක්ව සිටි නාකොටික් රංගජීව නැවත සේවයට..

වැලිකඩ කැරැල්ල හේතුවෙන් වැඩ තහනමට ලක්ව සිටි නාකොටික් රංගජීව නැවත සේවයට..

නියෝමාල් රංගජීව මහතා යළි පොලිස් සේවයේ පිහිටුවා තිබෙනවා. ඔහුන් අවසන් වරට සේවය කළේ පොලිස් විශේෂ කාර්ය බළකා මුලස්ථානයේයි.

වැලිකඩ කැරැල්ල හේතුවෙන් ඔහුව වැඩ තහනමට ලක් කෙරුණා. මෙරට මත්ද්‍රව්‍ය වැටලීම් සම්බන්ධයෙන් ඔහු නමක් දිනා සිටි නිලධාරියෙකු වනවා.

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *