හිටපු ඇමති පාඨලීගේ රියදුරු තුසිත කුමාරට අද අධිකරණයෙන් දුන් නියෝගය…

හිටපු ඇමති පාඨලීගේ රියදුරු තුසිත කුමාරට අද අධිකරණයෙන් දුන් නියෝගය…

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී පාඨලී චම්පික මහතා මේවනවිට අත් අඩංගුවේ සිටි රාජගිරියේ රිය අනතුර සිද්ධියේ ඒ මොහොතේ  රියදුරු ලෙස කටයුතු කළ බව කියන පුද්ගලයා අධිකරණයට භාර වී තිබෙනවා.

අනතුර සිදුවන අවස්ථාවේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී පාඨලී චම්පිකගේ රියදුරුව සිටි තුසිත කුමාර නම් පුද්ගලයා ජනවාරි 06 වන දින දක්වා රිමාන්ඩ් කරනු ලැබීය. ඒ අද ඔහු අධිකරණයට ඉදිරිපත් වීමෙන් පසුවය.

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *