මහින්ද අමරවීරගේ බෙලිඅත්තේ රැස්වීම පොලීස්සියෙන් නවතයි

මහින්ද අමරවීරගේ බෙලිඅත්තේ රැස්වීම පොලීස්සියෙන් නවතයි

විපක්ෂයේ සංවිධායක මහින්ද අමරවීර මහතා රැස්වීම අමතන අතර තුරු මෙලෙස නවතා ඇති බව පැවසේ. එම අවස්ථාවේදී හිටපු කථානායක චමල් රාජපක්ෂ මහතා ද එහි සිටින ලදී. එම රැස්වීමට නිසි පරිදි පොලිසියෙන් අවසර නොගැනීම නිසා මැතිවරණ කොමිසමේ දැනුම් දීමකට අනුව මෙලෙස රැස්වීම නවතා දැමු බව වැඩිදුරටත් අනාවරණය වේ.

කෙසේ වුවත්, අදාල රැස්වීමට මුලින් අදහස් කරන තරම් කාන්තාවන් පිරිසක් සහභාගී නොවීම නිසා බෙලිඅත්ත වැනි ප්‍රදේශයක ප්‍රමානවත් තරම් කාන්තා සහභාගිත්වයක් නොමැතිව තවදුරටත් රැස්වීම පවත්වාගෙන යාමේ අවශ්‍යතාවයක් නොමැති තැන එම රැස්වීම ඉතා කැමැත්තේන්ම නවතා ඇති බව ද දේශපාලන ආරංචිමාර්ග ආනාවරණය කරයි.

පොලිසිය රැස්විම නවත්වන ලෙස දැනුම් දුන් නිසා රැස්වීම නවතන බව දන්වා මහින්ද අමරවීර මහතා කථාව අතර තුරම වේදිකාවෙන් බැස ගොස් ඇත.

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *