සජිත්ගේ දෑත් ශක්තිමත් කරන්න ශ්‍රීලනිපයේ 100කට වැඩි පිරිසක් එක්වන ලකුණු.

සජිත්ගේ දෑත් ශක්තිමත් කරන්න ශ්‍රීලනිපයේ 100කට වැඩි පිරිසක් එක්වන ලකුණු.

විජිත් විජේමුනි සොයිසා සමඟ අත්වැල් බැඳගනිමින් ශ්‍රිලනිප සංවිධායකවරුන්, පලාත් සභා මන්ත්‍රිවරුන්,  ප්‍රාදේශිය සභා සභාපතිවරුන්, නගරාධිපතිවරු අතුළු 100කට වැඩි පිරිසක් සජිත්ගේ සහාය පළ කිරීමට නියමිත බවයි වැඩිදුරටත් දේශපාලන ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරන්නේ

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *