අම්පාරේ සහ දිගන ප්‍රදේශයේ ඇති වූ කලහකාරී සිද්ධීන් සම්බන්ධයෙන් රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව විශේෂ නිවේදනයක් නිකුත් කරයි

අම්පාරේ සහ දිගන ප්‍රදේශයේ ඇති වූ කලහකාරී සිද්ධීන් සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා රජය දැඩිව සහ තරයේ හෙළා දකින බව රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් කියා සිටිනවා.
රජයේ ප්‍රවෘත්ති අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් නීතීඥ සුදර්ශන ගුණවර්ධන මහතාගේ අත්සනින් මෙම විශේෂ නිවේදනය නිකුත් කර ඇති අතර එම නිවේදනය පහතින්.

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *