ඉරණවිල දී පාසල් දරුවාව ඝාතනය කළ සැකකරු අත්අඩංගුවට

ඉරණවිල දී පාසල් දරුවාව ඝාතනය කළ සැකකරුව කෝකිලායි ප්‍රදේශයේදී 04 වැනිදා අළුයම අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බවට තහවුරු නොකළ ආරංචි මාර්ග කියයි.
නාවුක හමුදා බුද්ධි අංශයේ සාමාජිකයින් විසින් සැකකරුව අත්අඩංගුවට ගෙන මුලකිව් පොලීසිය වෙත බාර දී ඇති බවටත් දැන ගැනීමට ඇත.
සැකකරුව කැදවාගෙන ඒම සදහා හලාවතා පොලිසියේ නිලධාරී කණ්ඩායමක් පිටත්ව යාමට නියමිතව ඇත.වැඩි විස්තර ඉදිරියේදී බලා පොරොත්තු වන්න.

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *