බැඳුම්කර වාර්තාව අද ජනපතිට

බැඳුම්කර ගනුදෙනුව සම්බන්ධයෙන් සොයා බැලීමට පත් කරන ලද ජනාධිපති කොමිෂන් සභාවේ වාර්තාව අද (30) පෙරවරුවේ ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා වෙත භාර දීමට නියමිතය.

මහ බැංකුවේ 2015-2016 අතර කාලයේ සිදුවූ බැඳුම්කර ගනුදෙනුව සම්බන්ධයෙන් සොයා බැලීමට මේ වසර මුලදී ජනාධිපතිවරයා විසින් ජනාධිපති කොමිෂන් සභාවක් පත් කරනු ලැබූ අතර ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරු කේ ටී චිත්‍රසිරි මහතා  එහි සභාපතිවරයා විය.

මෙම කොමිෂන් සභාවේ කාලය අවස්ථා තුනකදී දීර්ඝ කරනු ලැබූ අතර එම කාලය හෙටින් (31) අවසන් වෙයි. බැඳුම්කර වාර්තාව ජනාධිපතිවරයාට බාර දීමෙන් අනතුරුව නීතිමය පියවර ගැනීම සඳහා ජනාධිපතිවරයා විසින් එය නීතිපති දෙපාර්තමේන්තු

වට බාර දෙනු ඇත.

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *