මහපොල අධ්‍යාපනික හා වෙළඳ ප‍්‍රදර්ශනය යළි ආරම්භ කරනවා…….

මහපොල අධ්‍යාපනික හා වෙළඳ ප‍්‍රදර්ශනය යළි ආරම්භ කරන බව ජාත්‍යන්තර වෙළඳ රාජ්‍ය අමාත්‍ය සුජීව සේනසිංහ මහතා පවසනවා. දශක දෙකකට වැඩි කාලයක් නවතා තිබූ එය, වඩාත් එලදායී ලෙස පැවැත්වීමයි අපේක්ෂාව. රජයට බරක් නොවන ලෙස මහපොළ අරමුදල ශක්තිමත් කිරීම අරමුණු කරගනිමින් එය ආරම්භ කරන බවයි අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේ. ඒ සම්බන්ධයෙන් මූලික සාකච්ඡාව කොළඹ අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලයේදී පෙරවරුවේ පැවැත්වුණා.

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *