අයවැය කි‍්‍රයාත්මකවීම ගැන මාසික වාර්තාවක්…….


අයවැය යෝජනා කි‍්‍රයාත්මක කිරීම අධීක්ෂණයට වැඩපිළිවෙළක් ආරම්භ කර ඇති බව අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා ප‍්‍රකාශ කළා. ඒ සඳහා විශේෂ ඒකකයක් මුදල් අමාත්‍යාංශයේ පිහිටුවා තිබෙනවා. කුමන අභියෝග එල්ල වුවද, අයවැය යෝජනා කි‍්‍රයාත්මක කිරීමයි අරමුණ. මසකට වරක් ප‍්‍රගතිය පිළිබඳ වාර්තාවක් නිකුත් කරන බවත් මංගල සමරවීර මහතා ප‍්‍රකාශ කළා. ඒ, ව්‍යාපාරික හමුවකට එක්වෙමින්. ආර්ථිකයට බලපෑමක් එල්ල නොවන ආකාරයෙන් කටයුතු කිරීමයි රජයේ ඉලක්කය. නාවික, විදුලි සංදේශ සහ ඉදිකිරීම් ඇතුළු අංශ ගණනාවක් සම්බන්ධයෙන් පුළුල්ව සාකච්ඡා කිරීමටත් රජය කටයුතු යොදා තිබෙනවා. රටට අවශ්‍ය මධ්‍ය හා දීර්ඝකාලීන සැලැස්මක් මෙවර අයවැයෙන් ඉදිරිපත් කර ඇති බවයි මංගල සමරවීර මහතා පෙන්වා දුන්නේ

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *