රාජ්‍ය සේවකයින්ගේ වැටුප සියයට පහළොවකින් වැඩිවේ

2018 වසරේ ජනවාරි මස සිට රාජ්‍ය සේවකයින්ගේ වැටුප සියයට පහළොවකින් වැඩිවන බව ස්වදේශ කටයුතු ඇමති වජිර අබේවර්ධන මහතා අද (14) පාර්ලිමේන්තු‍වේදී පැවසීය.
 
ඒ අනුව කාර්යාල කාර්ය සහයකයකුගේ මූලික වැටුප  රුපියල් 23 600 දක්වා වැඩි කෙරෙන බවත් නීතිපතිවරයාගේ වැටුප රුපියල් එක්ලක්ෂ දසදහස දක්වා වැඩිවන බවත් ඇමතිවරයා සඳහන් කළේය. විශේෂඥ වෛද්‍යවරයකුගේ මූලික වැටුප 60,000 සිට රුපියල්  69,756 දක්වා  වැඩිවන බවත් ඇමතිවරයා පැවසීය. 
 
රාජ්‍ය සේවකයින්ගේ එම වැටුප් වැඩිවීම හා විශ්‍රාම වැටුප් වෙනුවෙන් රුපියල් බිලියන 12 ක අතිරේක මුදලක් වාර්ෂිකව අවශ්‍ය වන බවත් ඇමතිවරයා සඳහන් කළේය.

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *