අමාත්‍ය සාගල රත්නායක හදිසියේම කුරුඳුවත්ත පොලිසියට

කරුඳුවත්ත පොලිසියේ ස්ථානාධිපතිවරයා ලෙස මීගමුව පොලිසියේ මූලස්ථාන පොලිස් පරීක්ෂණ ලෙස සේවය කළ එම්.වී.ඩී.ජී සමන් තිලක අද (27) පෙරවරුවේ පත් කර තිබෙනවා.
ඊයේ (26) දිනයේදී නීතිය සහ සාමය පිළිබඳ අමාත්‍ය සාගල රත්නායක හදිසියේම කුරුඳුවත්ත පොලිසියට ගොස් එහි වැඩකටයුතු පරීක්ෂා කළ අවස්ථාවේදී එම පොලිසියට ස්ථානාධිපතිවරයෙකු නොමැති බව හෙළි වුණා.
ඉන් අනතුරුව පොලිස්පතිවරයාට ඔහු නියෝග කළේ ඒ සඳහා නිලධාරියෙකු පත් කරන ලෙසයි.
එම්.වී.ඩී.ජී සමන් තිලකට අමතරව තවත් නිලධාරීන් 19 දෙනෙකුට අද ස්ථාන මාරුවීම් ලබා දුන්නා.

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *