සයිටම් අර්බුදය සම්බන්ධයෙන් එකඟතා පිලිබදව ජනාධිපති මෛත‍්‍රීපාල සිරිසේන මහතා ක්‍රියත්මක කරන තීරණ සහ එහි ඉදිරි කටයුතු

සයිටම් අර්බුදය සම්බන්ධයෙන් ඊයේ (24) පැවති සාකච්ඡාවේ දී ඇති කර ගත් එකඟතා පිලිබදව ලියවිල්ල ජනාධිපති මෛත‍්‍රීපාල සිරිසේන මහතා මේවන විට නිකුත් කර තිබෙනවා.
සයිටම් පෞද්ගලික වෛද්‍ය විද්‍යාලය සම්බන්ධයෙන් ක්‍රියත්මක කරන තීරණ සහ එහි ඉදිරි කටයුතු පැහැදිළිව දක්වා තිබෙනවා.

එම ලියවිල්ල පහතින් දැක්වෙනවා.

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *