පසුගිය වසරේ මෙරටට ගෙන් වූ ප්‍රාඩෝ රථ 407කින් රුපියල් මිලියන තුන්දහසක පමණ බදු රජයට අහිමි වෙයි- ඊයේ පාර්ලිමේන්තු රාජ්‍ය ගිණුම් කාරක සභාව

පසුගිය වසරේ මෙරටට ගෙන් වූ ප්‍රාඩෝ රථ 407කින් අය විය යුතු රුපියල් මිලියන තුන්දහසක පමණ බදු රජයට අහිමි වී ඇති බව අනාවරණ වී තිබෙනවා. 
රාජ්‍ය ගිණුම් කාරක සභාව පාර්ලිමේන්තුවට ඊයේ ඉදිරිපත් කළ වාර්තාවේ මේ බව සඳහන්. 
මෙම සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් රාජ්‍ය ගිණුම්කාරක සභාවේ සාමාජික ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී බිමල් රත්නායකගෙන් පෞද්ගලික මාධ්‍ය අායතනය වෙත අදහස් දක්වමින් මේ කරුණු සදහන් කළර තිබුනා.  
ඔහු කියා සිටියේ,
ලංකාවට වාහන ආනයනය කිරීමේ දී වාහන ආනයන කරුවන් ශ්‍රී ලංකා රේගුවේ ඉන්න සමහර දූෂිත නිලධාරීනුයි ආර්.එම්.බී එකේ දූෂිත නිලධාරින් කණ්ඩායමකුයි එකතු වෙලා වසර ගණනාවක සිට මෙලෙස වාහන ආනයනය කරගෙන යන බවයි. 

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී බන්දුල ගුණවර්ධනගෙන් ඒම පෞද්ගලික මාධ්‍ය අායතනය මගින් ප්‍රශ්න කරතිබූ අතර ඒහිදී ඒතුමන් පෙන්වාදී අැත්තේ තමන් මීට පෙර හෙළි කළ කරුණක් මෙම වර්තාව මගින් තහවුරු වී ඇති.

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *